قیمت اصلی ۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۰۰۰ تومان است.